Tyresta nationalpark installerar LCD skärm inne på området för att informera besökarna vad som finns att göra och vad som händer i veckan.
Läs mer om denna typ av produkt på http://www.ledtec.se/produkter/lcd-led-tv/