Med branscherfarenhet sedan 1988, våra olika produktområden för trafik består av bilbanor, hastighet, höjdvarning och parkering.

Bilbanor

Vi tillverkar hastighetssystem för bilbanor. Systemet vi erbjuder är för fast montage eller portabla för Er som inte håller till på samma plats varje gång.
Läs mer om bilbanor

Hastighet

Du kör för fort / hastighetsmätare
Dessa hastighetsmätare sänker genomsnittshastigheten mer är hastighetskamerorna enligt en presenterad brittisk undersökning. Vi förstår varför.
Läs mer om Hastighet

Höjdvarning

Höjdavläsningsutrustning som klarar av att detektera föremål som är större än ca 10 cm i ca 70 km/h. Maxavstånd mellan enheterna (sändare och mottagare) är 25 m.
Läs mer om Höjdvarning