DUK_

Dessa hastighetsmätare sänker genomsnittshastigheten mer än hastighetskamerorna enligt en presenterad brittisk undersökning. Vi förstår varför.

Systemet har visat sig mycket effektivt och sänker hastigheten och ökar trafiksäkerheten vid utsatta ställen. Hastighetsmätaren visar aktuell hastighet så länge fordonet kör inom hastighetsgränsen.

Så snart någon kör över skyltad hastighet visas texten “DU KÖR FÖR FORT” och en varningslampa börjar blinka. Detta omöjliggör kontroll av hastighetsmätare vid högre fart än tillåtet.

Alla funktioner styrs från en PC. Två olika hastighetsnivåer för brytpunkt mellan hastighetsvisning och “FÖR FORT” text. Dessa trafikskyltar kan även styras från en “enkel handenhet” för att ställa in de olika hastigheterna. Man kan enkelt lägga in schema för olika hastigheter vid olika tider på dygnet.

Statistikmodul: Totaltrafik och andel för fort per timme. Vecko- och årsur för val av hastighet (mer än 10 år). En mängd andra praktiska finesser som från tjugofem års erfaranhet visat sig vara bra. Hela systemet drivs med 12 V fritidsbatteri och är mycket lätt flyttbart mellan olika platser.

Vår hastighetsmätare kan även fås på vagn, för lättare transporter vid användning på flera olika platser. Vi kan även utrusta dem med en stark sirén för ökad varning. (Vid vägarbeten, industrier mm.). All utveckling av systmet sker i Karlstad.