Energibesparingar

tecF-SMD-energy-save
Vi jobbar hårt för att minska dina driftskostnader på el för skyltarna, utan att tumma på varesig bildkvalitet eller synbarhet. Detta kan vi göra tack vare våra autotecF-SMD-energy-savematiska ljussensorer, som reglerar skyltarnas ljusstyrka beroende på solljuset. Kraftigt solljus kräver högre ljusstyrka och svagt solljus lägre ljusstyrka. Detta gör att skyltarna inte behöver ha 100% ljusstyrka hela tiden. Våra tekniker optimerar sedan mjukvaran så att skyltarna förbrukar ännu mindre energi, vilket gör att du sparar ännu mer pengar genom lägre driftskostnad. Bra tycker vi.

Kolla även in våra nya extra energibesparande skärmar i serien tecGREEN här.

Miljöpolicy

LEDtec International AB skall minimera sin negativa påverkan på miljön. För oss som arbetar med att tillverka funktionella och praktiska miljöriktiga elektroniksystem som ibland är flyttbara och återanvändbara, är det mycket viktigt att vi själva aktivt arbetar för ett totalt miljöansvar. Vi skall ha en helhetssyn inom miljöområdet och därigenom främja hushållningen med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan.

Detta innebär att vi ska:

Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor. Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständig förbättring. Minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är möjligt. Använda oss av leverantörer som delar vår miljöpolicy. Bedöma våra produkter ur miljö- och hälsosynpunkt. Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.

Vi skall fortsätta att förbättra vårt miljöarbete för att vår verksamhet och våra produkter ska vara så miljövänliga och energisnåla som möjligt.

recycle ce_rohs_emc