Kronoparkslyftet

CIAB Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med inriktning på bostäder i centrala och attraktiva lägen. På kronoparken i Karlstad har man valt att investera i en LED skärm för att marknadsföra sina hyrsegäster i affärscentret. Här kan nu övriga Karlstad företag även annonsera https://m-communication.se/bokning.html

Skärmens mått är 3840*3840mm.

 

Läs mera om CIAB fastigheter på www.ciabfastigheter.se