Storbildsskäm

Snart är det dags för leverans till Ica Maxi. Läs mer om projektet här. 

I mitten av februari kommer Gästriklands största digitala kommersiella bildskärm att monteras ovanför entrén till ICA Maxi i Hemlingby, Gävle. Skärmen blir mer än 40 kvadratmeter stor och placeras strategiskt mitt ovanför hela huvudentrén med exponering mot en av regionens i särklass mest välbesökta handelsplatser.

Storbildsskärmen kommer att synas med god läsbarhet över hela köpområdet som tillsammans genererar mer än en halv miljon besökare per månad.
– Det här känns mycket spännande och blir ett modernt sätt att kommunicera, säger ICA-handlaren Johan Karlsson. Dels kan vi som en modern stormarknad arbeta med snabba budskapsförändringar men det kan även vara bra för aktörer runt i kring då det här blir ett stort mervärde för regionen i form av tydlig marknadsföring för destinationen Gästrikland. Vi har mängder av både kort- liksom långväga gäster som definitivt kommer att ta del av budskapen i den här effektfulla exponeringen.

Budskapen på skylten kommer att administreras av Precis Reklam i Gävle så beslutsvägarna blir korta och ändringarna snabba för de som vill exponera sig mot den här målgruppen.
– Det här är en riktigt rolig utmaning för oss att utvecklas med, säger Joe Formgren, som även driver Gestrike Media vilka säljer reklamplatser på skärmen. Just digital signage är den del som växer mest när det gäller utomhusreklam. När vi nu får arbeta med de senaste programvarorna och tekniken för ett optimalt resultat så är vi övertygade om att det är flera aktörer som inser värdet av att kommunicera till den här stora målgruppen som en både smart och naturlig del i mediamixen.

Skylten är även unik på så sätt att den är förberedd för att kunna hantera samhällsrelaterad viktig information från t.ex Räddningstjänsten om olyckor och bränder i närområdet samt avbrott av el och vatten m.m.

Vill ni vara med redan från början?
Kontakta oss för mer information om kampanjer och exponering på Maxi-skärmen.

Joe Formgren
070-679 79 00
Gestrike Media AB
www.gestrikemedia.se

För mera information om Gestrike Media. www.gestrikemedia.se