Kanske har du hört talas om den nya dataskyddsförordningen, också kallad GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med den 25 maj? Den styr hur företag och organisationer sparar och använder information som innehåller personuppgifter.

Det betyder till exempel att du som kund alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi strävar efter att alltid skydda din information på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi använder information vi samlar in för att utföra, erbjuda och förbättra våra tjänster.

Vi kan komma att dela din information med leverantörer eller underleverantörer i samband med behandlingen av din beställning. Eller till myndigheter om så begärs.

LEDtec säljer inte information om dig till annan. Som framgår ovan behöver vi dock i vissa fall dela viss information med annan. Vi vidtar då alla rimliga tekniska, legala och/eller organisatoriska möjligheter som finns för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en fullgod skyddsnivå.

Vi behandlar bara din information så länge som det krävs enligt lag eller annars så länge som vi har ett berättigat intresse eller som vi behöver den för att utföra våra åtaganden mot dig.

Du har rätt att begära och få din information raderad när den inte längre är nödvändig för ett berättigat intresse. Enklast är att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
Kontakta oss på 054-240790 eller på info@ledtec.se.

Om Albacross & GDPR som vi använder läs mera på GDPR-Albacross