Er kunskap, bemötande, engagemang och ansvarstagande är guld värd!

Erik Larsson, IT-ansvarig Sunne Kommun

Om uppdraget

Hyra av LED skärm 4*2m till invigningen av Ransbysäterns bygdegårds fiberuppkoppling, demonstration av hur enkelt det är att genomföra videosamtal via internet med den nya tekniken på landsbygden.

Exempel som visades va samtal med läkare med placering på andra orter.

Galleri